TypeScript


TypeScript jest zazwyczaj kojarzony z pewnego rodzaju nakładką na JavaScript, która daje możliwość dodania do kodu silnego typowania. Narzędzie to jest jednak znacznie potężniejsze niż się powszechnie wydaje. Umiejętne wykorzystanie jego możliwości sprawia, że tworzenie aplikacji jest dużo prostsze, a sam kod jest nie tylko dużo bardziej czytelny, ale również zdecydowanie mniej podatny na błędy. W trakcie szkolenia uczestnicy, zaczynając od zupełnych podstaw TSa, będą mieli okazję poznać tajniki nieco bardziej złożonych, ale za to niezwykle ciekawych i przydatnych możliwości tego języka. Nauczą się pisać generatory typów, które w sposób znaczący ułatwią typowanie już istniejącego JavaScriptowego kodu. Poznają struktury, dzięki którym tworzenie nowych typów będzie dużo szybsze i łatwiejsze w utrzymaniu. Co więcej, będą mieli również możliwość, aby zrozumieć całą arytmetykę typów, pozwalającą na tworzenie nowych typów na bazie już istniejących. Szkolenie będzie również kładło duży nacisk na to, aby zrozumieć, w jaki sposób TypeScript odgaduje, z jakimi typami w danym momencie programu ma do czynienia, tak aby programista wiedział, w jaki sposób ten proces poprawiać i jak uniknąć pisania jakże niechlubnego słowa kluczowego 'any'.  
Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat języka TypeScript. Uczestnicy dowiedzą się, jak mogą polepszyć jakość kodu przy użyciu tego narzędzia. Nauczą się np. pisać dekoratory klas, metod oraz pól, własne typy, a także generatory typów. Dzięki temu szkoleniu uczestnicy będą wiedzieć, w jaki sposób zaadoptować techniki znane z klasycznych języków programowania obiektowego, takich jak Java czy C++, do pisania aplikacji front-endowych. ts
Przykładowe tematy omawiane na szkoleniu
 • Czym jest silne typowanie i słabe typowanie?
 • Typy podstawowe
 • Typy złożone
 • Typowanie funkcji
 • Function overloading
 • Interfejsy
 • Klasy
 • Klasy abstrakcyjne
 • Dziedziczenie
 • Enkapsulacja
 • Dekoratory klas
 • Dekoratory metod
 • Dekoratory pól
 • Generic types
 • Generics with Type Parameter Defaults
 • Intersection types
 • Union
 • Never in unions and intersections
 • Enum
 • Literal types
 • Type guards
 • Non-nullable-types
 • Record
 • Partial / Required
 • Pick / Omit
 • Dodawanie typów do istniejącego JavaScriptowego kodu
 • Automatyzowanie procesu typowania istniejącego kodu JavaScriptowego
 • infer
 • Discriminated Union
 • Unknown type
 • keyof
 • Mapped types
 • Conditional types
 • Distributive conditional types
 • Predicate types
 • Nowinki ze świata TypeScriptu
Wszystkie szkolenia mogą być dostosowane

do indywidualnych potrzeb klienta