Node


Node to platforma umożliwiająca tworzenie oprogramowania serwerów w języku JavaScript (i TypeScript). Pozwala to na reużywalność kodu po stronie frontendu i backendu. Zaletą noda jest szybkość, prostota i bardzo wygodna obsługa asynchronicznych zdarzeń.
Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy osobom, które do tej pory pracowały tylko we frontendzie, na temat tego w jaki sposób język programowania z którym mają do czynienia na co dzień (JavaScript) może zostać użyty na serwerze. Uczestnicy poznają środowisko, zrozumieją jego mechanikę oraz nauczą się pisać proste aplikacje po stronie serwera. Dzięki praktycznym ćwiczeniom nauczą się pracy z bazami danych oraz zarządzania kolejkami asynchronicznych zdarzeń. node
Przykładowe tematy omawiane na szkoleniu
 • JavaScript po stronie serwera
 • Eventy i event-driven-development
 • Asynchroniczność
 • Routing
 • Node API
 • Security
 • Event loop w szczegółach
 • Error Handling
 • Express.js
 • Połączenie z bazami typu NoSQL
 • Połączenie z bazami SQL
 • Testowanie
Wszystkie szkolenia mogą być dostosowane

do indywidualnych potrzeb klienta