Nowoczesny JavaScript


JavaScript to język programowania, który w ostatnich latach rozwinął się bardzo gwałtownie. Zrozumienie mechaniki języka, różnych paradygmatów programowania, które można razem z nim zastosować, oraz jego najnowocześniejszych feature’ów pozwala na stworzenie kodu o najwyższej jakości.
Niezależnie od używanego frameworku, dogłębne poznanie mechaniki działania JavaScriptu jest kluczowe, jeśli chcemy budować dobrze prosperujące internetowe serwisy. Szkolenia z JavaScriptu pokrywają zarówno niskopoziomowe zasady działania języka, funkcyjne i obiektowe podejścia, które mogą być implementowane przy użyciu JavaScriptu, jak również najnowocześniejsze możliwości, które zostały dostarczone razem ze standardami EcmaScript2015+ (ES6). js
Przykładowe tematy omawiane na szkoleniu
 • Difference between OOP and Functional Programming
 • OOP and FP real word examples
 • Exploring the OOP concepts
 • Types of JavaScript functions
 • Object creation - object literal, Object.create(), constructor function, class
 • Factory pattern
 • typeof vs instanceof, duck typing
 • ‘This’ in JavaScript
 • Binding the context
 • Prototypal chain
 • prototype and Object.setPrototypeOf()
 • Function constructors and prototypes
 • ES6 classes and prototypes
 • Closures and module pattern
 • Encapsulation and classes
 • Methods, static methods and polymorphism
 • Composition over inheritance
 • Dependency Injection
 • Calling constructor functions (constructor composition pattern)
 • The hidden advantage of class methods
 • ES6 class mixins (dynamic inheritance)
 • new.target and abstract class pattern
 • Thinking in an OOP way
 • Proxy, Reflect
 • property descriptors
Wszystkie szkolenia mogą być dostosowane

do indywidualnych potrzeb klienta